DLUHOPISY

GARANTOVANÝ VÝNOS

Zajištěná investice nemovitostmi. Pevná úroková sazba 5% p. a.

Co jsou dluhopisy

Dluhopisy jsou cennými papíry, které zavazují emitenta vyplatit v uvedeném termínu jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně stanovených úroků. Dluhopisy předem jasně stanovují finanční výnosy. Dluhopis je ve své podstatě pevně daným slibem o vyplácení konkrétního výnosu (nejčastěji v roční frekvenci) a následně o jeho odkoupení zpět za konkrétní nominální hodnotu v přesně stanoveném termínu. Dluhopis je snadno obchodovatelný, lze jej prodat i koupit.

Typy dluhopisů

Podle emitenta rozlišujeme dluhopisy:

  • státní (vydané vládou nebo veřejnou institucí),
  • komunální (municipální, vydané obcí nebo městem),
  • bankovní (vydané bankovním ústavem) a
  • korporátní neboli podnikové či firemní (vydané soukromými podniky).

V současné době jsou úrokové sazby vládních dluhopisů ve většině zemí velmi nízké. Nákup státních dluhopisů s relativně dlouhou dobou splatnosti s sebou nese riziko poklesu hodnoty investice před splatností dluhopisů v případě, že by úrokové sazby rostly. V případě korporátních dluhopisů je naopak možné očekávat vyšší budoucí výnos.

Aktuální nabídka dluhopisů

Nabízíme vám dluhopisy od společností s prověřenou historií již realizovaných projektů. Pečlivě si hlídáme kvalitu odvedené práce, stejně jako důkadně prověřujeme historii společností a jejich reference. Teprve na základě prověření těchto ukazatelů navazujeme spolupráci s emitentem dluhopisů.

Nyní nabízíme: EMISE DLUHOPISU RYBKA BUILDING

Nabízíme vám velmi pěkný garantovaný výnos jištěný projektem, ve kterém se nacházejí pouze nemovitosti. Jedná se proto o dobře zajištěnou investici.

CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISU – 25 MIL. KČ

1. PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ
Vydaní této emise dluhopisů se řídí platnými zákony ČR a nařízeními ČNB, jedná se o cenný papír. Datum emise je 1.8.2018. Dluhopisy jsou registrovány v centrálním depozitáři cenných papírů pod identifikátorem ISIN a splňují veškerou legislativu ČR.
2. DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU
Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry na řad. Dluhopisy jsou nepřevoditelné.

3. STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ
Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč.

4. CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU
Celková hodnota emise: 25 000 000 Kč.
Jmenovitá hodnota: 250 000 Kč. Počet dluhopisů: 100 ks.

5. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ
Závazky emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů jsou zajištěny ručitelským závazkem společnosti Rybka Building a.s. a také nemovitostmi a stavbami, neboť veškeré finanční prostředky vybrané formou dluhopisů jsou použity pouze účelově na nemovitosti, pozemky a výstavbu.

6. ÚROKOVÝ VÝNOS
Způsob úročení – dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a., úroky jsou vypláceny ročně. Vždy k datu výročí smlouvy.

7. SPLÁCENÍ A POPLATKY
Splácení jmenovité hodnoty a poplatky – pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena dne 31. 7. 2023. Dluhopis je zcela bez poplatků.
VZOROVÁ MODELACE VČ. ZDANĚNÍ
Příklad:
09/2018 ZAINVESTOVÁNO: 500 000 Kč
09/2019 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2020 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2021 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2022 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2023 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč + 500 000 Kč
V roce 2018 vloženo: 500 000 Kč
Splatnost dluhopisu 09/2023: 625 000 Kč
Čistý zisk za po zdanění: 106 250 Kč

Zdanění zisku:
Jedná se o příjmy podle §8 – příjmy z kapitálového majetku.
Příjem zdaněn 15% srážkovou daní, tzv. u zdroje. Klient neřeší daň ze zisku! Přichází mu čistý výnos.

Př.1 5% p.a. z investované částky 500 000,- = 25 000,- -> výpočet daně = 15% z úroku – 25 000,- = 3 750,- => úrok – daň = čistý výnos => 25 000 – 3 750 = 21 250,-

INFORMAČNÍ BROŽURA O DEVELOPERSKÝCH PROJEKTECH RYBKABUILDING ke stažení: ZDE

EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopis [RB 25/5V] ke stažení: ZDE

EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopis [RB 115/60N] ke stažení: ZDE